بخور

در حال نمایش 5 نتیجه

کالاهای موجود

دستگاه بخور
در بسیاری از بیماری های تنفسی علائمی مانند سرفه،گلودرد و خلط رایج می باشد. سرفه در بیماران ریوی به دو صورت خشک و یا خلط دار است.

در سرفه خشک عبور هوای خشک از مجاری تنفسی، راه های هوایی را تحریک می کند. این تحریک سبب تشدید سرفه شده و گاهی منجر به تنگی نفس فرد مبتلا خواهد شد. لذا این بیماران از بخور به منظور مرطوب سازی هوا استفاده می کنند. بنابراین مسیر تنفسی کمتر تحریک شده و سرفه های بیمار کمتر می گردد. همچنین سرفه ها به دلیل مرطوب شدن مجاری تنفسی راحت تر شده و بیمار کمتر آزرده می شود.

در بیماران مبتلا به سرفه های خلط دار مصرف کم مایعات توسط بیمار خلط را غلیظ تر می کند. فرد در دفع خلط دچار مشکل می گردد بنابراین دستگاه بخور باعث رقیق تر شدن خلط و دفع راحتتر آن توسط بیمار می شود.

بنابراین دستگاه بخور یکی از دستگاه های ضروری برای بیمارانی است که از سرفه خشک و یا خلط غلیظ رنج می برند. بیماران مبتلا به کرونایی بدلیل خشک شدن مجاری تنفسی از دستگاه بخور بسیار استفاده می کنند.

اطلاعات بیشتر ...